CABANA ZIMBRARIA NEAGRA


Informații generale

Description

Administrată de Ocolul Silvic Situată în inima unei păduri mirifice, în aria naturală protejată Bucșani din partea central-estică a județului Dâmbovița, cabana dispune de trei camere cu pat matrimonial și două camere single ce pot fi închiriate integral pentru suma de 500 RON pe noapte. De asemenea, dispune de o bucătărie complet utilată și de o sală de mese cu mai mult de 25 de locuri, ideală pentru banchete sau petreceri private. O altă facilitate este foișorul aflat în curtea plină cu floricele dar și locul unde se poate face focuri de tabără, respectiv grătare. Însă marele plus al acestei cabane reprezintă faptul că se află la mai puțin de 3 minute de intrarea în Zimbrăria Neagră, acolo unde pot fi admirați 47 de bizoni (specie disparută de pe teritoriul actual al României în secolul 19, datorita vânatului excesiv și scăderii fondului forestier). Până în anul 2001, atunci când a fost modernizată și transformată în cabană de vânătoare, construcția reprezenta un canton silvic utilizat pentru a deservi rezervația de zimbri. Aceasta se află la o altitudine de 220m și la o distanță de numai 25 km de reședinta de judet, Târgoviște. Accesul se face prin localitatea Rățoaia însă acesta este relativ dificil, în perioadele ploioase însă începând cu vara anului 2015 drumul va fi asfaltat.

Fax

+4 0245 235 054

Email

zimbrarianeagra@gmail.com

Orar

Non - Stop

Capacitate

12 locuri

Telefon

0760706661

Galería

Mai multe locuri pe acestă rută

1

PĂDURILE DIN SUDUL PIEMONTULUI CÂNDEŞTI

Întins pe o suprafață de 4312,6 hectare, Situl „Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti” este reprezentativ pentru habitatele forestiere din subcarpatii Getici, fiind localizat între pârâul Valea Potopului, în vest, şi râul Dâmboviţa, in est. Accesul la această oază de verdeață, liniște și aventură se face în conditii bune, drumul fiind astfaltat între comunele Ludești și Dragomirești. Din 2011, Situl reprezintă o zonă protejată prin lege, potrivit ordinului 2387, punctul 326. Motivația protejării acestei arii naturale constă în faptul că în aceste păduri sunt prezente șapte tipuri de habitate de interes comunitar, cel mai bine reprezentat fiind habitatul „Păduri dacice de stejar şi carpen” care ocupă 35% din suprafaţa sitului, urmate de „Păduri de fag de tip Asperulo Fagetum” – 4,2%, „Păduri balcano-panonice de cer şi gorun” – 3,5%, „Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpienetum” – 3%, „Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior” (0,2%), „Pajişti de altitudine joasă” (0,2%) şi „Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin” (0,01%). Principalele clase de habitate din sit sunt pădurile de foiase (97%), pajiştile seminaturale umede (2%) și apele dulci continentale curgătoare (1%). Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/

2

RÂUL DÂMBOVIȚA

Râul Dâmbovița își are izvorul în Munții Făgăraș pe versantul muntelui Curmătura Oticului. Râul Dâmbovița este descris în trecut, secolul XIX - XX, ca având ape „dulci și curate“ de Anton Maria del Chiaro, iar slavii au numit Dâmbovița „foaia de stejar“ datorită faptului că toamna râul venea încarcat cu frunze galbene și ruginii. Râul străbate localitatea Dragomirești, prin satele Decindeni, Râncaciov, Dragomirești, Mogoșești și reprezintă un bun loc pentru activități turistice active.

3

RAUL IALOMITA

Râul Ialomița izvorăște din Carpații Meridionali (Munții Bucegi) și își desfășoara albia pe o lungime de 400 km , având o rețea hidrografică totală de 3.131 km. În teritoriul GAL, acesta străbate localitățile Brănești, Glodeni, Răzvad, Ulmi și Bucșani. Cele mai bune puncte de admirare a Ialomiței se află pe podurile care fac legătura dintre: (1) Răzvad și Târgoviște, (2) Brănești și Glodeni, (3) satele Hăbeni și Bucșani. Cea mai veche atestare a numelui acestui râu se găsește la cronicarul Theofilact Simocatta (sec. VII), care descrie expediția întreprinsă de bizantini asupra slavilor în anul 592, oastea imperială ajungând până în mlaștinile râului Ilivakía.

4

PĂDUREA BĂTRÂNĂ

Padurea este aflată la nord de satul Lăculețe și la est de Branești, în imediata apropriere de drumul național 71. Accesul se face la pas, din cauza precarității drumului de acces rutier, însă frumusețea, patrimoniul natural și liniștea pădurii fac ca efortul depus să merite cu prisosință.

5

LACURILE DE PE VALEA ILFOVULUI

Situl cuprinde lacurile și acumulările piscicole de pe Valea Ilfovului (Udreşti, Bunget I, Bunget II, Brăteşti, Adunaţi şi Ilfoveni). Aceste lacuri sunt ideale pentru turiștii care preferă activitatea de bird-watching deoarece vegetaţia din jurul acestor lacuri constituie arealul potrivit pentru cuibăritul, odihna sau hrănirea multor specii de păsări, inclusiv pentru speciile de păsări de interes conservativ la nivel european. Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este în primul rând important pentru populaţiile speciilor de păsări acvatice care apar în timpul migraţiilor şi iarna în perimetrul sitului. De asemenea, prezența acumulărilor piscicole reprezintă un mare plus pentru turiștii care doresc să-și incerce norocul la pescuit. Accesul se face relativ ușor de pe Drumul Național 71 (București - Târgoviște).

6

PARCUL DALLES

Parcul ""Dalles"" se întinde pe o suprafață de aproximativ de 5,95 ha, dupa planuri franțuzești, fiind amplasat la ieșirea din localitate, în continuarea râului Ialomiţa. În centrul parcului se află statuia de bronz a lui Jean Dalles, pe un soclu înalt, incadrată de 5 stejari cu diametrul de 80 cm. De asemenea, in cadrul acestui parc sunt disponibile bănci, spații de joacă pentru copii, dar și multe specii de arbori precum iubitorii de natura: plop alb, tei, carpen, jugastru, castan porcesc platani, ulm, plop euro american, salcâm, larice, mesteacăn, arţar și nuc.

7

SITUL BUCŞANI

Aria naturală se află în partea central-estică a județului Dâmbovița, pe teritoriul nord-estic al satului Bucșani, în apropierea drumului național DN72 (Târgoviște - Ploiești). Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 513 hectare. Speciile de arbori dominante sunt foioasele (97%, din care 61% stejarul), carpenul, jugastrul, frasinul și teiul. Un aspect care diferențiază acest sit de altele din România constă în faptul ca aici se protejează și se conservă zimbrul, specie extinctă în natură. Rezervația de zimbri a fost înființată în anul 1983 în trupul de pădure Neagră din cadrul Ocolului Silvic Bucșani, prin popularea cu exemplare aduse din Hațeg, Argeș dar și din Polonia sau Bulgaria. Zimbrul - animal rar și ocrotit de lege - a dispărut din pădurile țării noastre de mai bine de un secol, trăiește astăzi numai în rezervații iar cea mai mare astfel de rezervație din România este Rezervația Neagră, cu o suprafață de 162 de hectare. Accesul se face prin localitatea Rățoaia însă acesta este relativ dificil, în perioadele ploioase însă începând cu vara anului 2015 drumul va fi asfaltat. Situl este dotat cu bariere, panouri de avertizare, panouri de informare şi pentru orientare (hărţi), împrejmuire, clădiri administrative, centre de vizitare/informare, puncte de intrare, poteci/drumuri pentru vizitare, trasee turistice, puncte de informare, amenajări de observare/supraveghere (în cadrul zimbrăriei), amenajări pentru colectarea deşeurilor. Sursă: http://dev.adworks.ro/natura/situri/123/Bucani.html

8

REZERVAȚIA DE ZIMBRI NEAGRĂ

Înfiinţat în anul 1983, cu scopul adaptării speciei în zona de câmpie a acestui animal, Zimbrăria Neagra este situata in cadrul ariei naturale protejate Bucșani și este administrat de Ocolului Silvic Bucşani. Acolo, turiștii pot admira în natură cei 47 de bizoni ce trăiesc pe 162 de hectare de pădure. Biletul de intrare în rezervaţie este de numai 5 lei, iar cea mai bună oră de vizită este dimineaţa, pe la ora 10 atunci când zimbri vin să mănânce suplimentele de hrană. Importanța acestei rezervații este cu atât mai mare având în vedere că această specie a disparut de pe teritoriul actual al României în secolul 19, din cauza vânatului excesiv și scăderii fondului forestier. Pentru cei care vor să petreacă mai mult timp în natură, în apropierea zimbrilor, pot închiria o cabană de 12 locuri chiar lângă rezervaţie, pentru doar 500 de lei pe noapte. Aceasta se află la o altitudine de 220m și la o distanță de numai 25 km de reședinta de judet, Târgoviște și la mai puțin de 80 de kilometri de capitala București,. Accesul se face prin localitatea Rățoaia însă acesta este relativ dificil, în perioadele ploioase însă începând cu vara anului 2015 drumul va fi asfaltat. Din Bucureşti, se poate ajunge la Bucşani prin Buftea, Butimanu, Bilciureşti, Băleni sau pe drumul spre Târgovişte.

9

CABANA ZIMBRARIA NEAGRA

Administrată de Ocolul Silvic Situată în inima unei păduri mirifice, în aria naturală protejată Bucșani din partea central-estică a județului Dâmbovița, cabana dispune de trei camere cu pat matrimonial și două camere single ce pot fi închiriate integral pentru suma de 500 RON pe noapte. De asemenea, dispune de o bucătărie complet utilată și de o sală de mese cu mai mult de 25 de locuri, ideală pentru banchete sau petreceri private. O altă facilitate este foișorul aflat în curtea plină cu floricele dar și locul unde se poate face focuri de tabără, respectiv grătare. Însă marele plus al acestei cabane reprezintă faptul că se află la mai puțin de 3 minute de intrarea în Zimbrăria Neagră, acolo unde pot fi admirați 47 de bizoni (specie disparută de pe teritoriul actual al României în secolul 19, datorita vânatului excesiv și scăderii fondului forestier). Până în anul 2001, atunci când a fost modernizată și transformată în cabană de vânătoare, construcția reprezenta un canton silvic utilizat pentru a deservi rezervația de zimbri. Aceasta se află la o altitudine de 220m și la o distanță de numai 25 km de reședinta de judet, Târgoviște. Accesul se face prin localitatea Rățoaia însă acesta este relativ dificil, în perioadele ploioase însă începând cu vara anului 2015 drumul va fi asfaltat.

Se încarcă